En moderne tidsskriftsredaktion har mange udfordringer i det nuværende forskningsmiljø. Et samlet redigeringsflow og øget synlighed på nettet er vigtigt at opnå.

Open Journal Systems (OJS) er en publiceringsplatform, som adresserer denne udfordring. Adgang til og support af OJS tilbydes gratis af RUb til tidsskrifter tilknyttet Roskilde Universitet.

OJS kan bruges til at oprette nye tidsskrifter i, eller til at videreføre allerede eksisterende tidsskrifter, men der kan også uploades gamle numre af et afsluttet tidsskrift til systemet, hvis det ønskes.

RUb står for oplæring i systemet til en ”Journal Manager”, som herefter selv står for publiceringen af hvert enkelt nummer i tidsskriftet. RUb yder naturligvis også hjælp og støtte til at få sat tidsskrifterne op i systemet.

 

Hvad er OJS?

OJS giver mulighed for at re­digere og publicere onlinetids­skrifter i én og samme arbejds­gang. Den enkelte redaktion kan vælge en lang række værktøjer, der samler hele den redaktio­nelle kommunikation, tilretning og publicering i ét workflow. Det er også muligt blot at anvende publiceringsdelen, som sørger for onlineadgangen til tidsskrif­tet.

Gennem OJS bliver artiklerne søgbare i andre f.eks. søgemaskiner som Google Scholar, der vil øge tidsskriftets synlighed på nettet.

Der er mange muligheder for at skræddersy tidsskriftets opsæt­ning og layout, så det får sit helt eget udtryk.

Hvem står bag?

OJS udvikles som open source software af Public Knowledge Project (PKP). Bag PKP står blandt andre det canadiske Si­mon Fraser University samt Standford University i Califor­nien. Softwaren bliver videre­udviklet gennem et omfattende brugersamarbejde, der løbende resulterer i forbedringer, fejlret­telser og opdateringer.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker yderligere infor­mation, kan du kontakte Journals at Roskilde University på ojs@ruc.dk.

Journals