Her bliver det kunst!

  • S?ren Kj?rup
Keywords: Kultursyn, Kolonimuseum, Kunst, Skulptur

Abstract

I artiklen Her bliver det kunst! diskuterer Kj?rup det etnocentrisk europ?iske kunstsyn som ligger bag pr?sentationen af v?rkerne p? Louvre, hvor der udelukkende l?gges v?gt p? deres ?stetiske kvaliteter, som sted- og tidl?se, almenmenneskelige kunstv?rker. Denne ?formalistisk-humanistiske? kunstopfattelse fra begyndelsen af det 20. ?rhundrede kontrasteres med den kontekstuelle, som har kunnet ses i museet for kunst fra Afrika og Oceanien i det gamle kolonimuseums bygning ved Porte Dor?e. Indtil det for nylig blev lukket s? samlingerne efterh?nden kan indg? i det ny Branly-museum, blev v?rkerne her udstillet p? en m?de der lod dem komme til deres ret for et europ?isk blik b?de som fascinerende kunstv?rker og som fremmedartede kulturudtryk. Afslutningsvis diskuteres hvorfor det har v?ret vigtigt at tyvstarte Branly-museet med udstillingen p? Louvre ? nemlig for at f? en slags anerkendelse af de udstillede skulpturer som kunst!
Published
2016-01-01
Section