No. 2, 2014

Muskel- og skeletbesv?r i byggebranchen; en kortl?gning af organisationsfaktorer samt individuelle holdninger og forst?elser
Muskel- og skeletbesv?r blandt bygningsarbejdere er et udbredt og problematisk f?nomen. Rapporten s?tter fokus p? en r?kke strukturelle, organisatoriske, sociale og individuelle forhold som kan have betydning for hvor stor grad af smerter arbejderne oplever, og hvordan man som arbejder v?lger at reagere p? disse smerter. Rapporten tager udgangspunkt i en sp?rgeskemaunders?gelse iblandt danske bygningsarbejdere og unders?ger disse perspektiver. Rapporten peger blandt andet p?, at der b?r arbejdes systematisk med h?ndtering af smerter blandt bygningsarbejdere, at bygningsarbejdernes oplevelser af et st?rkt arbejdsmilj?arbejde i virksomheden kan relateres til reducerede smerter.