Fordelingen af arbejdet i byggesjakket og muskel- og skeletbesv?r
Rapporten besk?ftiger sig med sp?rgsm?let om hvordan fordelingen af arbejdet i byggesjakket foreg?r, og hvorvidt denne fordeling har negativ betydning for den fysiske belastning, og de smerter som bygningsarbejdere oplever.