Fuldtidsstudier p? historie: Evaluering af deklarering af kurserne p? historie som fuldtidsstudier

  • Jakob Egholm Feldt
  • Tove Kruse

Abstract

Historiefaget p? RUC har fra for?rssemesteret 2013 deklareret og beskrevet alle kurser som fuldtidsstudier og har i den forbindelse evalueret alle udbudte kurser. Artiklen redeg?r for, hvordan vi p? historie har deklareret vore kurser som fuldtidsstudier, hvordan vi har evalueret kvaliteten af kursusundervisningen, og i s?rdeleshed pr?senterer artiklen hovedkonklusionerne p? vores evaluering, som er: 1) Det helt store flertal af de studerende er glade for deklarationerne af kurserne. Deklarationerne itales?tter tavs viden og tydeligg?r kursets niveau og forberedelsens forventede omfang, 2) 2 Flertallet af de studerende forbereder sig mindre end det angivne normerede timetal 3) Grundl?ggende f?rer deklarationerne og kursusevalueringens sp?rgsm?l hos de studerende til mere kvalificeret refleksion over undervisningen, og ikke mindst over egen indsats og dennes betydning. Fremadrettet betyder kursusevalueringens resultater, at deklarationerne fremover skal v?re fast del af kursusbeskrivelserne. Hertil kommer, at kurserne ikke bare skal deklareres som fuldtidsstudier, men ogs? skal undervises som fuldtidsstudier og ikke mindst evalueres som fuldtidsstudier, dvs. det samlede pensum skal i spil i forbindelse med eksamen. Abstract in English: From spring semester 2013, the History Program at Roskilde University has presented detailed declarations of expected student workload of all courses within a full 30 ECTS framework. The purpose has been to evaluate all courses including students? preparation efforts. Present report outlines how we have presented the courses including expected student workload; how we have evaluated the courses, and our main conclusions. Our main conclusions are: 1. The vast majority of students appreciate the detailed course declarations. The declarations clarify tacit knowledge as well as course level and the preparation expected of the students. 2. The majority of students prepare less than expected. 3. The detailed declarations lead to more qualified reflections over the relation between efforts and learning outcome among the students. 4. It is crucial that courses are not only declared as full-time studies including much preparation but also that they are evaluated and tested as such.
Published
2014-01-21
Section