About the Journal

Focus and Scope

Projektets motivation ligger i ønsket om at bringe sprog- og litteraturviden-skabelig forskning omkring polyfonibegrebet sammen med henblik på gensidig berigelse.

Med udgangspunkt i M. Bachtins og O. Ducrots teorier og definitioner af polyfonibegrebet, arbejder gruppen med en videreudvikling af polyfoniteorien, som kan nyttiggøre begrebsapparat og analysemodeller fra begge teorier, og som sætter tekstbegrebet i centrum.

Det net af synspunkter ("stemmer"), som danner tekstens polyfone strukturer, vil være et centralt studieobjekt. Gruppen har allerede gennem sine analyser af tekstuddrag, primært fra Flauberts roman Madame Bovary, fremskaffet et tværdisciplinært eksempelmateriale, der føjer nye og perspektivrige dimension-er til eksisterende polyfoniteori; og vi ønsker at udvikle polyfoniteorien videre gennem en systematisk kombination af litterære (narratologiske, intertekstuelle, stilistiske, receptionsæstetiske) og lingvistiske (leksikalske, syntaktiske, tekst-typologiserende) perspektiver.

Nogen centrale forskningsmål vil være knyttet til områderne: udvidelse af det sproglige analyseapparat, begrebsafklaring og teksttypologisering, også i et historisk perspektiv.

Projektet vil arbejde for at skabe aktive miljøer omkring polyfoniteorien i Norden, på tværs af disciplin- og sproggrænser.

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Sources of Support

Journal History

Projektets motivation ligger i ønsket om at bringe sprog- og litteraturviden-skabelig forskning omkring polyfonibegrebet sammen med henblik på gensidig berigelse.

Med udgangspunkt i M. Bachtins og O. Ducrots teorier og definitioner af polyfonibegrebet, arbejder gruppen med en videreudvikling af polyfoniteorien, som kan nyttiggøre begrebsapparat og analysemodeller fra begge teorier, og som sætter tekstbegrebet i centrum.

Det net af synspunkter ("stemmer"), som danner tekstens polyfone strukturer, vil være et centralt studieobjekt. Gruppen har allerede gennem sine analyser af tekstuddrag, primært fra Flauberts roman Madame Bovary, fremskaffet et tværdisciplinært eksempelmateriale, der føjer nye og perspektivrige dimension-er til eksisterende polyfoniteori; og vi ønsker at udvikle polyfoniteorien videre gennem en systematisk kombination af litterære (narratologiske, intertekstuelle, stilistiske, receptionsæstetiske) og lingvistiske (leksikalske, syntaktiske, tekst-typologiserende) perspektiver.

Nogen centrale forskningsmål vil være knyttet til områderne: udvidelse af det sproglige analyseapparat, begrebsafklaring og teksttypologisering, også i et historisk perspektiv.

Projektet vil arbejde for at skabe aktive miljøer omkring polyfoniteorien i Norden, på tværs af disciplin- og sproggrænser.