New Public Management ? Konsekvenser for arbejdsmilj? og produktivitet
Hvordan p?virker New Public Management de ansattes psykiske arbejdsmilj? i den offentlige sektor? Og virker New Public Management efter sin formulerede hensigt, at skabe st?rre produktivitet? Det er to centrale sp?rgsm?l i denne rapport. Rapport er baseret p? danske, nordiske og internationale studier indsamlet via en systematisk litteraturunders?gelse. Rapporten peger p?, at det er sv?rt at opn? ?konomiske besparelser og en kvalitets- og produktivitetsstigning, ved etablering af markedsprincipper i den offentlige sektor. Yderligere bureaukratisering, personaleudskiftning, ringere motivation og arbejdsvilk?r virker i modsat retning.