Arbejdspladsbaseret innovation og produktivitet: Nordiske erfaringer
Arbejdslivets kvalitet er vigtig for produktivitetsudviklingen. Under de rette betingelser, kan arbejdspladsbaseret innovation have stor betydning for produktivitetsudviklingen. Dette nummer af skriftserien indeholder en kort omtale af offentlige initiativer taget i Finland, Norge og Sverige til at fremme arbejdspladsbaseret innovation. Skriftet afsluttes med en kortfattet diskussion af hvad Danmark kan l?re af erfaringerne fra de ?vrige nordiske lande.