Fra spagettiprogrammering til standardiserede moduler : Standardisering og selvledelse i IT-arbejde i Danmark
Rapporten diskuterer selvledelse i IT-branchen; Hvad er det for et billede der tegner sig af Selvledelse? og hvilke muligheder og begr?nsninger giver det de ansatte for egentlig indflydelse i det daglige arbejder og over de rammer, der definerer indhold og arbejdsvilk?r? Herefter vil den se p? standardisering i IT-arbejdet; Hvad er det for en udvikling vi ser og hvordan p?virker den arbejdet? Endelig vil rapporten med afs?t i de foreg?ende afsnit diskutere den skitserede udvikling og samspillet mellem selvledelse og standardisering i IT-arbejdet. ? Har arbejdet fuldst?ndigt ?ndret sig? hvad er IT-arbejde i dag? og hvilke muligheder giver det ansatte og ledere for at orientere sig? Rapporten bygger p? et litteraturstudie og interview med n?glepersoner i PROSA og DI-TEK.