Tidstyring og mening i arbejdet ? SystemDanmark Projekt: Psykisk arbejdsmilj? mellem selvledelse og standardisering
Denne rapport er baseret p? et studie af en stor dansk IT-virksomhed. Casestudiet har haft til form?l at unders?ge psykisk arbejdsmilj?, selvledelse og standardisering i IT-branchen. Det er ?t af otte casestudier, som beskriver psykisk arbejdsmilj?, selvledelse og standardisering i forskellige brancher og virksomheder. Form?let var ydermere at unders?ge, om der er specifikke udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmilj?, som kendetegner en stor IT-virksomhed. Rapporten skal ses i sammenh?ng med litteraturstudiet Fra spagettiprogrammering til standardiserede moduler.