No. 2, 2012

Psykisk arbejdsmilj? mellem selvledelse og standardisering i danske banker.
Form?let med forskningsprojektet er at unders?ge, hvordan selvledelse og standardisering kan gennemf?res, s?ledes at det bidrager til at forbedre det psykiske arbejdsmilj?. Rapporten ser p?, hvordan danske banker kan arbejde med standarder p? m?der, der forholder sig til, at standardisering griber dybt ind i arbejdets kerne. Det har konsekvenser for b?de udviklingen af de ansattes faglighed og for den ydelse bankerne s?lger.