No. 1, 2013

Tidstyring og mening i arbejdet – SystemDanmark Projekt: Psykisk arbejdsmiljø mellem selvledelse og standardisering
Denne rapport er baseret på et studie af en stor dansk IT-virksomhed. Casestudiet har haft til formål at undersøge psykisk arbejdsmiljø, selvledelse og standardisering i IT-branchen. Det er ét af otte casestudier, som beskriver psykisk arbejdsmiljø, selvledelse og standardisering i forskellige brancher og virksomheder. Formålet var ydermere at undersøge, om der er specifikke udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, som kendetegner en stor IT-virksomhed. Rapporten skal ses i sammenhæng med litteraturstudiet Fra spagettiprogrammering til standardiserede moduler.

Table of Contents

Vibeke Kristine Scheller, Hilde Nybo Breum
PDF
1-33