Efter-videreuddannelsesstrukturer -et afg?rende parameter for forl?sning af social innovation i Folkeskolereformen anno 2013

  • Stine Skov ?llg?rd

Abstract

P? Masteruddannelsen i Socialt Entrepren?rskab har jeg l?rt, hvordan man i et socialt entrepren?rskab kan arbejde med velf?rdsinnovation p? tv?rs af civilsamfundets organisationer, virksomheder og kommunale institutioner. Samskabelsesprocesser kr?ver rammes?tning og facilitering af l?reprocesser mellem forskellige akt?rer, s? der ligev?rdigt kan udvikles nye l?ringsplatforme, hvorfra man sammen kan l?se komplekse velf?rdsproblemstillinger. Potentialet i netv?rkstilgangen og samskabelsest?nkningen er at velf?rdsproblemstillinger g?res til et f?lles anliggende, hvor forskellige akt?rers viden, ressourcer og kompetencer bliver bragt i spil. I udvekslingen af gensidig viden er der mulighed for at udvikle metoder og nye organisationsformer, som g?r vi kan hj?lpe borgere/brugere bedre p? vej i livet. Den offentlige sektor spiller en central rolle som facilitator og brobygger.
Published
2015-01-01
Section
Articles