At kvalificere samskabelses-dagsordenen i en kommune -overvejelser over mulige afg?rende principper

  • Helle Hygum Espersen

Abstract

Jeg arbejder med at etablere samarbejder mellem civilsamfund og kommune, og har p? masterstudiet is?r v?ret optaget af hvordan og hvorfor relationen mellem disse er under forandring, og hvilke opm?rksomhedspunkter, der findes i udviklingen. Idet civilsamfundet i de senere ?r er blevet bundet t?ttere til staten som leverand?rer er der sket en hybridisering af sektorer, som kan afstedkomme nye overvejelser i det offentlige omkring hvordan man rammes?tter og koordinerer nye samarbejder, der b?de skaber effektive l?sninger og demokratisk v?rdi for borgerne. If?lge Evers er selve sektorbegrebet blevet udvandet af hybridiseringen, og i stedet for sektorforhold er det i stedet indflydelsen af forskellige principper i et givent felt, hvor velf?rden produceres, som er af afg?rende betydning (Evers 2005:745). Jeg stiller i artiklen sp?rgsm?lstegn ved, hvordan vi i kommunerne (i samarbejde med borgere og civilsamfund) kan samskabe l?sninger ved at facilitere adgangen til ressourcer og st?tte i forhold til redistributive normer om ?lige muligheder for alle?, og derved im?dekomme borgernes ?nsker og behov i nye identiteter. Hvis de klassiske offentlige v?rdier (stadig) skal v?re et afg?rende princip, er der behov for rammes?ttende v?rdier og strukturer, der balancerer magt p? nye m?der, og modvirker ?get social ulighed. At samskabe l?sninger sammen med borgere og civilsamfund kr?ver en ny opm?rksomhed p? beskyttelse af borgernes interesser, og p? skabelse af demokratisk transparens. Frivillighed og samskabelse kan v?rdis?ttes som en demokratisk innovationsarena, hvori nye samspil mellem borgere, professionelle og frivillige kan udfolde effektive l?sninger p? komplekse udfordringer. Kommunens st?rke muskler kan blive garanten for de brede deltagelsesrum, der mindsker risikoen for, at s?rinteresser dominerer uhensigtsm?ssigt over de form?l, som borgere, organisationer og kommune formulerer i f?llesskab.
Published
2015-01-01
Section
Articles