P? sporet af entrepren?rskab i uddannelserne p? RUC

  • Monika F?ster
  • Christine Revsbech

Abstract

Denne artikel tager sit udgangspunkt i interne kurser for undervisere p? RUC med temaet entrepren?rskab og uddannelse. Kurserne er tilrettelagt med henblik p? at involvere undervisere i udviklingen af universitetets entrepren?rskabsprofil og selvforst?else i et samarbejde mellem RUC Innovation og Center for Socialt Entrepren?rskab. Artiklen g?r status over hvordan disse aktiviteter udvikler sig og redeg?r for, hvordan entrepren?rskab aktuelt diskuteres p? RUC blandt undervisere. I debatten p? RUC og i forhold til RUC?s uddannelser tegner sig to m?der at tale om entrepren?rskab p?: p? den ene side som uddannelse til social entrepren?r gennem Master i Socialt Entrepren?rskab samt den internationale kandidatuddannelse Social Entrepreneurship and Management; og p? den anden som del af de p?dagogiske og didaktiske overvejelser i universitetsundervisningen. Prim?rt ses kurserne at danne rammerne for undervisere diskuterer sidstn?vnte m?de at tale om entrepren?rskab p? RUC p? ? den p?dagogisk-didaktiske diskussion, og i denne forbindelse ogs? i forhold til de kompetencer som projektarbejdet fremmer blandt RUC?s studerende. N?r dette diskuteres vendes sp?rgsm?l som: hvad er entrepren?rielle kompetencer og hvordan fremmer vi som undervisere disse blandt RUC?s studerende? Hvordan kommer entrepren?rielle kompetencer forskelligt til udtryk afh?ngigt af institutternes faglighed? Men ogs? faglige begrebsafklarende diskussioner som sp?rgsm?let om, hvad er ?socialt entrepren?rskab? overfor ?entrepren?rskab?? S?rligt som en del af den p?dagogisk-didaktiske diskussion er fremkommet kritikker af at forskere, som ogs? er undervisere, bel?nnes og styrkes i deres forskerkarriere gennem publicering og ikke officielt gennem kvalificeret og relevant didaktik. Ydermere hvordan den traditionelle universitetsundervisning til tider ses som kedelig, i forhold til entrepren?riel undervisning, og til tider som n?dvendig.
Published
2015-01-01
Section
Articles