D?dens n?rvaro. Antropologi och eskatologi i H?l?ne Cixous politiskt-poetiska filosofi

Authors

  • Maria Essunger

Abstract

H?l?ne Cixous (f 1937), fransk filosof k?nd f?r s?v?l (mer) teoretiska som f?r (mer) konstn?rliga uttryck, utmanar med sina genre?verskridande och politiskt drivande texter traditionella teologiska och filosofiska f?rest?llningar om existentiella dilemman som r?r m?nniskosyn, f?delse, d?d och, i n?gon mening, p?nyttf?delse. I Cixous diskussioner av fr?gor som relaterar till kropp och k?n, spr?k och text, skapande och sex finns m?jligheter till konstruktiva kritiska utbyten med teologiska och/eller filosofiska tolkningar av vad m?nskligt liv ?r, kan och b?r vara. I sina texter g?r Cixous till attack mot spr?k som f?r oss att h?lla oss till konventionella begrepp och motsatser. Ett ?kvinnligt? skrivs?tt (?l??criture feminine?), enligt henne sj?lv - i mina ?gon b?ttre beskrivet som ett poetiskt eller kroppsligt skrivs?tt - kan f? kroppen att r?ra sig in i spr?ket och m?jligg?ra f?r den f?rfattande personen att bruka sina undermedvetna tillg?ngar i ett p?g?ende utbyte mellan det medvetna och omedvetna. Det ?r b?de m?jligt och passande f?r s?v?l kvinnor som m?n att ta ett kliv bort fr?n det som ?r bekant och sant till det skr?mmande ok?nda. F?r Cixous ?r f?rlossning en central metafor f?r skrivande, och d?rmed skriver hon fram en bild av f?rfattaren som mor till skillnad fr?n den g?ngse v?sterl?ndske bilden av f?rfattaren som man, f?r Cixous ?r d?den st?ndigt (positivt) n?rvarande i livet, och d?rmed problematiserar hon f?rest?llningar om d?den som det onda, m?rka och vad som v?ntar efter d?den, f?r Cixous ?r det egna skrivandet ett tydligt tecken p? m?nniskoblivande, som den m?nniska man vill och kan vara, och d?rmed ifr?gas?tter hon normer f?r vad kvinnor och m?n ?r, f?r Cixous ?r f?rnuftets spr?k ett spr?k som har gl?mt att anv?nda spr?kets symboliska drag, och d?rmed problematiserar hon det rationella spr?kets giltighet. Cixous kreativa filosofi och politiska poesi har mycket att bidra med i diskussioner om antropologi, eskatologi och feministisk teori. Inte bara vad g?ller inneh?ll utan ocks?, kanske i synnerhet, vad g?ller form. Hur vi presenterar v?ra tankeg?ngar ?r betydelsefullt inte bara f?r det s?tt p? vilket de mottas, utan ocks? f?r tankeg?ngarnas faktiska inneh?ll. Vissa fenomen eller uppgifter kr?ver ett kreativt framst?llningss?tt, som exempelvis v?r eviga m?da med att beskriva och f?rst? oss sj?lva som levande d?dliga varelser.

Downloads

Published

2011-01-01

Issue

Section

L. Politics of form 2 / politik og form 2