Att s?tta medelklassens problem under debatt ? samtidspolitik, etik och klassmedvetande i Sara Kadefors F?gelbov?gen 32

Authors

  • ?sa Arping

Abstract

Det talas allt oftare om en ny klassmedvetenhet i kulturanalysen. I de flesta fall handlar det om arbetarklass (eller i n?gra fall om ?verklass). Men varf?r ?r det s? tyst om medelklassen? ?r det f?r att mellanskikten dominerar den offentliga debatten och inte f?rm?r granska sig sj?lva? Eller ?r vissa normer och livstilsval s? naturaliserade inte vi inte l?ngre ser dem som klassbetingade? Johan Svedjedal fr?gar sig i en artikel fr?n 1998 om det finns n?gon svensk borgerlig litteratur. Han konstaterar att en hel del fiktionsprosa skrivs om och av personer som kan s?gas tillh?ra medelklassen, i vid mening. Men av denna litteratur inneh?ller endast en liten del ?element av aktiverat klassmedvetande?, d?r ?borgerligheten (eller medelklassen) reflekterar ?ver sig sj?lv som s?dan?. Ett drygt decennium senare kan vi konstatera att medelklassens liv och leverne dominerar kulturutbudet, b?de i seri?s och popul?r tappning. Fredrik Lindstr?ms och Henrik Schyfferts satiriska krogshow Ljust och fr?scht och TV4:s humorserie Solsidan, ?r tv? exempel p? det senare. Sj?lvhj?lpslitteraturen och livsstilsmagasinen riktar sig med f? undantag till samma m?lgrupp om ?n med andra tonfall. Men hur ?r det med sk?nlitteraturen? En v?sentlig del av den svenska prosautgivningen under senare ?r har en aning f?raktfullt kategoriserats som urbana sedeskildringar. Det handlar om mer eller mindre realiska ber?ttelser om medel?lders m?nniskor och deras arbete, familjeliv och fritid i storstad eller f?rort (l?s: Stockholm). Den ?vergripande fr?ga som ekar genom hela den h?r traditionen, som str?cker sig tillbaka ?tminstone till 1880-talet, ?r: hur ska vi kunna leva ett fullv?rdigt liv som frigjorda, lyckliga (och lyckade) och ansvarstagande m?nniskor? Men ?ven om merparten ?r vad vi med Svedjedal kunde kalla ?n?rblind?, allts? omedveten om sin egen klassposition, finns en del verk d?r ?den sociala tillh?righeten inte bara ?r milj?n, utan en del av sj?lva ?mnet?. Det ?r h?g tid att b?rja l?sa ?ven den h?r litteraturen politiskt. Vad s?ger den och hur talar den om klass, k?n, etnicitet i ett samtida Sverige? Jag ska i mitt paper utg? fr?n Sara Kadefors F?gelbov?gen 32 (2006) som ett represantativt exempel p? den breda svenska medelklasskildringen av idag, men ocks? lyfta fram hur den p? intressanta s?tt problematiserar de politiska, etiska och existentiella val och motstridiga krav som romanens huvudkarakt?r, gynekologen Karin, st?lls inf?r.

Downloads

Published

2011-01-01

Issue

Section

I. Politics of form 1 / Politik og form 1