Posthukommelser over gr?nser: The Border Breaking Bunch og Apropos Opa som litter?re m?desteder

Authors

  • Anna Estera Mrozewicz

Abstract

"Mine for?ldre er meget stolte af deres tavshed. Det var deres m?de at spare ... deres b?rn lidelser p?. I denne tavshed har der v?ret overleveret alt ud over en fort?lling. Og n?r man er tavs, kan man jo ikke ?ndre p? tr?de i den historie, der skjuler sig bag tavsheden," sagde den j?diske kunstner Bracha L. Ettinger (Pollock 1995), som repr?senterer anden generation efter dem, der overlevede Holocaust. Denne tavshed kan opfattes som b?de individuel og generationsrelateret. Der fort?lles ud fra en lignende tavshed i de to romaner: The Border Breaking Bunch (2008) af Maja Magdalena Swiderska og Apropos Opa (2009) af Julia Butschkow. De kan l?ses som litter?re (gen)fort?llinger af de fortiede historier, der har p?virket fort?llernes (og forfatternes) liv og identiteter. Swiderskas bog tager afs?t i for?ldrenes tvangsflugt fra det kommunistiske regime i Polen p? grund af j?deforf?lgelser i 1968, mens Butschkows tyske far i 60'erne "flygtede" til Danmark fra sin egen far, som havde v?ret nazist og ansvarlig for j?dedeportationer under 2. Verdenskrig. Begge romaner er fortalt ud fra en nedarvet traumatisk erindring og kan ses som litter?re bearbejdninger af posthukommelse (Hirsch 1997). Mens Swiderskas fort?lling er forankret i den grundl?ggende offer-erfaring (med Holocaust som et af de nedarvede traumer), konfronteres Butschkow med sin skamf?lelse. B?gerne kan samtidig ses som konstruktive genfort?llinger af Europas historie som en helhed, og derved som en del af en bredere tendens efter 1989 (Mohnike 2007). De bliver til litter?re m?desteder (Larsen 2007), hvor den gamle, bin?re (efter)krigsorden m?des med samtiden, og hvor krydsninger af adskillige gr?nser, b?de vertikalt og horisontalt, samt n?dvendigheden af aktivt at placere egen identitet, er centrale. "M?destedets gr?nser flytter sig i kraft af vores aktiviteter", skriver Svend Erik Larsen, og de to fort?llinger kan ses som gr?nseudvidende aktive handlinger - eller kreative bearbejdninger af tr?dene i "historien". I min analyse vil jeg fokusere p? disse forhold, som de konkretiseres i de narrative og ?stetiske strategier i b?gerne, hvor Swiderska opererer med en hybrid og flerstemmig fort?llem?de p? tv?rs af medier, genrer og registre, mens Butschkow bruger en nedtonet og minimalistisk stil.

Downloads

Published

2011-01-01

Issue

Section

E. Law and literature 2 / Lov og litteratur 2