?Jag klistrar. Jag klistrar.? Bergmans ber?ttelse om den inst?ngda kvinnan och den borgerliga familjens sammanbrott

Authors

  • Johan Almer

Abstract

Ingmar Bergmans Scener ur ett ?ktenskap utkom i bokform 1973, samma ?r som den f?rsta g?ngen visades i den svensk TV. Under de 38 ?r som g?tt sedan dess har TV-serien visats otaliga g?nger ?ver hela v?rlden. Scener ur ett ?ktenskap finna ocks? i en l?ngfilmsversion (1974) och har p? senare ?r satts upp p? teatrar i flera l?nder, bland annat p? Dramaten i Stockholm f?rra ?ret (som ocks? finns i en TV-version) och i ?r p? Aarhus teater i Danmark. Bergmans ber?ttelse om Johan och Marianne har uppenbarligen fortfarande n?got att s?ga till oss som ser, lyssnar och l?ser. Men vad s?ger den d? idag och p? vilket s?ger den det? Jag ska i mitt paper, med utg?ngspunkt i Bergmans text, diskutera vad det ?r som g?r att ber?ttelsen fungerar i olika samh?lleliga kontexter vid olika tider, fr?n det tidiga sjuttiotalet till idag. Diskussionen r?r sig huvudsakligen i tv? riktningar. Den f?rsta behandlar Bergmans gestaltning av bokens tv? grundl?ggande litter?ra motiv: ?ktenskapskris och den inst?ngda kvinnan. Jag analyserar h?r ocks? gestaltningen av ?ktenskapskrisens urscen i den svenska litter?ra traditionen och de b?da motivens gestaltning i n?gra av Bergmans ?vriga verk. Den andra riktningen behandlar verkets komposition. Hur f?rh?ller sig exempelvis de sex scenerna, eller dialogerna, till varandra? Resultatet av kompositionsanalysen s?tts sedan i relation till en analys av de kontextuella element ber?ttelsen spelar med och den funktion de f?r i verket. Funktionen ?r beroende av om vi s?tter Scener ur ett ?ktenskap i relation till den historiska tiden i b?rjan av sjuttiotalet eller i relation till v?r egen tid. Analysen av Bergmans ber?ttelse om ett ?ktenskap ?r t?nkt att ing? som en del i en st?rre unders?kning med arbetsnamnet Bergmans ber?ttelser. Studien ?r inriktad p? Bergman som f?rfattare och utg?r fr?n hans publicerade skrifter med s?rskilt fokus p? Laterna magica fr?n 1987.

Downloads

Published

2011-01-01

Issue

Section

C. Scandinavian literature 1 / Skandinavisk litteratur 1