BSCW I MCC: En unders?gelse af brugen af et CSCW-system i et netbaseret undervisningsmilj?, nr. 1, 2001