IKT-praksis p? RUC-studier

  • J?rgen Lerche Nielsen
  • Mikala Hansb?l
  • Kirsten Meyer

Abstract

Rapporten pr?senterer nogle undervisere og studerendes oplevelser af foruds?tninger, betin-gelser, tilg?ngelighed og muligheder for at anvende IKT til forskellige form?l i forbindelse med forskel-lige studieaktiviteter p? RUC-studierne. Delrapporten giver et billede af undervisere og studerendes ople-velse af IKTs anvendelsesmuligheder i forbindelse med de forskellige praksisformer: Undervisning (fx kurser, seminarer, workshops), vejledning og projektarbejdet. Desuden er de interviewede optaget af stu-dieadministrative aspekter. Delrapporten er baseret p? kvalitative interviews med undervisere og stude-rende, der d?kker et bredt udsnit af fag og studier p? RUC. Det viser sig, at IKT som redskab stadig er relativt uopdyrket og pr?get af tilf?ldigheder rundt omkring p? RUC. Store variationer g?r sig g?ldende. Samtidig er omr?det dog netop nu under st?rk udvikling. De mest anvendte m?der at anvende teknologien p? viser sig at v?re projektskrivning, e-mail og internets?g-ning. Delrapporten gennemg?r s?rligt de fem IKT-former e-mail, postlister, hjemmesider, pr?sentati-ons/formidlingsv?rkt?j og samarbejdssystemer/konferencesystemer. Et generelt billede er, at en ?get bevidsthed omkring mulighederne for at kunne underst?tte diverse akti-viteter p? RUC med IKT vil v?re af betydning. Men ogs? at komplekse og interpersonelle aktivitetsfelter foruds?tter det personlige m?de og engagement hos studerende og undervisere. Rapporten munder ud i visioner og anbefalinger.
Published
2016-03-01