Virksomhedernes organisering af miljøarbejdet - når miljøproblemerne fortolkes og håndteres i praksis, nr. 8, 2001