Apparatets sammenbrud.”I straffekolonien” med Franz Kafka

Anker Gemzøe

Abstract


Kafkas fortælling "I straffekolonien" (1914) læses som en politisk kortlægning på flere planer: - Eksempel på et stadigt tilbagevendende motiv i Kafkas fortællinger: Et grusomt gammelt lovkompleks og samfundssystem er i krise eller bryder åbenlyst sammen, hvilket efterlader et tomrum og åbner for en truende eller realiseret ny og værre lov/tilstand. Motivet lokaliseres i andre tekster af Kafka og placeres i en forgrenet litteraturhistorisk kontekst. - En i fremmedgjorte parabler udtrykt, men ret konkret kortlægning af den intellektuelles politiske dilemmaer, som Kafka opfattede dem ved udbruddet af Første Verdenskrig og udsigten til Det Østrig-Ungarske Kejserriges opløsning. Uanset det specifikke, for ikke at sige specielle, udgangspunkt har problemstillingen vide historiske og almene perspektiver. Paperet kan med rimelighed placeres såvel sektionen Lov og litteratur som i en mere politisk sektion - med særligt henblik på den intellektuelles politiske selvopfattelse og placering.

Full Text:

PDF

DB Error: Table './ojs/referrals' is marked as crashed and should be repaired