Landskapsdikten som politisk genre i 1700-talets Sverige

Alfred Sjödin

Abstract


Mitt paper undersöker hur den lantliga klassicistiska diktningen under sent 1700-tal gavs en politisk uppgift i den gustavianska offentligheten. Medan landsbygden främst framställts i en pastoral eskapistisk form under tidigare delen av seklet, vänder sig diktarna allt mer mot en slags imitation av Vergilius Georgica, lärodikten om jordbruket. Denna får dock en relevans som går långt utöver frågor om lantlevnaden. Genom att närma sig frågor om historia och politik kommer den närmast att utgöra ett alternativ till eposet, som under samma period börjar uppfattas som en "död" genre. Resultatet är en kombination av lantlig idyll och realpolitiska reflektioner över ekonomi, handel och krig, där det politiskt-didaktiska och det eskapistiska ofta samexisterar på ett motsägelsefullt sätt. I dessa heterogena och genreblandande dikter blir det möjligt att framställa relationerna mellan ekonomi, rikets försvar och dygdiga medborgare som en meningsfull totalitet.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.