Author Details

Nordfjell, Ole Bredesen

  • 2009 - Papers
    Menn utsatt for vold i nære relasjoner - En vurdering av omfang og hjelpebehov sett i lys av eksisterende forskning og Reforms erfaringer
    Abstract  PDF