Socialventures@2200: En lokal støttestruktur for sociale entreprenører - En erfaringsopsamling, nr. 11, 2013