Udviklingsfronten i sosialt entreprenørskap og dets potensial som demokratisk kraft, nr. 10, 2010