CSE Publications

Center for Socialt Entreprenørskab udgiver en skriftserie, som sætter fokus på socialt entreprenørskab og social innovation. Formålet er at bidrage til en vidensudvikling af området gennem formidling af en række forskellige typer af udgivelser. I skriftserien indgår således både empiriske undersøgelser, teoretiske perspektiver, udviklings- og evalueringsrapporter, relevante master- og kandidatafhandlinger samt internationale bidrag.

Nyeste nr.:

Nr. 11, 2013

Socialventures@2200: En lokal støttestruktur for sociale entreprenører - en erfaringsopsamling.

Af Lise Bisballe, Rikke Egaa Jørgensen, Linda Lundgaard Andersen, Lars Hulgård