No. 2, 2014


Muskel- og skeletbesvær i byggebranchen; en kortlægning af organisationsfaktorer samt individuelle holdninger og forståelser
Muskel- og skeletbesvær blandt bygningsarbejdere er et udbredt og problematisk fænomen. Rapporten sætter fokus på en række strukturelle, organisatoriske, sociale og individuelle forhold som kan have betydning for hvor stor grad af smerter arbejderne oplever, og hvordan man som arbejder vælger at reagere på disse smerter. Rapporten tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse iblandt danske bygningsarbejdere og undersøger disse perspektiver. Rapporten peger blandt andet på, at der bør arbejdes systematisk med håndtering af smerter blandt bygningsarbejdere, at bygningsarbejdernes oplevelser af et stærkt arbejdsmiljøarbejde i virksomheden kan relateres til reducerede smerter.


Table of Contents

Jeppe Zielinsky Nguyen Ajslev
PDF
1-53