No. 3, 2013

New Public Management – Konsekvenser for arbejdsmiljø og produktivitet
Hvordan påvirker New Public Management de ansattes psykiske arbejdsmiljø i den offentlige sektor? Og virker New Public Management efter sin formulerede hensigt, at skabe større produktivitet? Det er to centrale spørgsmål i denne rapport. Rapport er baseret på danske, nordiske og internationale studier indsamlet via en systematisk litteraturundersøgelse. Rapporten peger på, at det er svært at opnå økonomiske besparelser og en kvalitets- og produktivitetsstigning, ved etablering af markedsprincipper i den offentlige sektor. Yderligere bureaukratisering, personaleudskiftning, ringere motivation og arbejdsvilkår virker i modsat retning.

Table of Contents

Annette Kamp, Pernille Hohnen, Helge Hvid, Vibeke Kristine Scheller
PDF
1-81