Open Journal Systems


NORLIT 2011 Conference on literature and politics, Roskilde, August 4.-6. 2011

View Journal | Current Issue | Register

FS & Ph.D. afhandlinger

View Journal | Current Issue | Register

Book – ‘The Consequences of Mobility : Linguistic and Sociocultural Contact Zones’

View Journal | Current Issue | Register

Book – ’XVI Congreso de Romanistas Escandinavos’

XVI Congreso de Romanistas Escandinavos / XVIe Congrès des Romanistes Scandinaves /
XVI Congresson dei Romanisti Scandinavi / XVI congresson dos Romanistas Escandinavos

Edited by: Michel Olsen & Erik H. Swiatek

Published by the Department of Language and Culture, Roskilde University, Denmark, 2006.

ISBN: 87-7349-684-7

View Journal | Current Issue | Register

Konference – ‘Foranderlige Mænd og maskuliniteter I Ligestillede Samfund, Roskilde 28.-30. januar 2009’

View Journal | Current Issue | Register

EECG Research Papers

View Journal | Current Issue | Register

CVC forskningsrapporter

View Journal | Current Issue | Register

Papirer om faglig formidling

'Papirer om faglig formidling' was published by Institut for uddannelsesforskning, Kommunikationsforskning og Videnskabsteori at Roskilde University between 1985 and 2002.

 

The issues presented here, is the digitization of a few numbers in the series.

View Journal | Current Issue | Register

Research Paper from the Department of Social Sciences, Roskilde University

View Journal | Current Issue | Register

CNCL Working Paper

The 'CNCL Working Paper' series was published by Centre for Netbased Collaboration and Learningat Roskilde University from 2001 to 2002.

 

The issues presented here, is the digitization of the series.

View Journal | Current Issue | Register

CNCL Occasional Paper

The 'CNCL Occasional Paper' series was published by Centre for Netbased Collaboration and Learningat Roskilde University during 2002.

 

The issues presented here, is the digitization of the series.

View Journal | Current Issue | Register

PhD-rapportserien

The 'PhD-rapportserien' was published by Institut for miljø, teknologi og samfund (Tek-Sam) at Roskilde University between 1997 and 2001.

 

The issues presented here, is the digitization of a few numbers in the series.

View Journal | Current Issue | Register

Publications / Centre for Visual Communication

This publication is no longer publishing any new issues and is only published here for archival purposes.

View Journal | Current Issue | Register

PhD Dissertations from Roskilde University

Denne side er under opbygning. Alt indhold er midlertidigt

This site is under construction. All content is temporary.

View Journal | Current Issue | Register

CSE Publications

Center for Socialt Entreprenørskab udgiver en skriftserie, som sætter fokus på socialt entreprenørskab og social innovation. Formålet er at bidrage til en vidensudvikling af området gennem formidling af en række forskellige typer af udgivelser. I skriftserien indgår således både empiriske undersøgelser, teoretiske perspektiver, udviklings- og evalueringsrapporter, relevante master- og kandidatafhandlinger samt internationale bidrag.

Nyeste nr.:

Nr. 11, 2013

Socialventures@2200: En lokal støttestruktur for sociale entreprenører - en erfaringsopsamling.

Af Lise Bisballe, Rikke Egaa Jørgensen, Linda Lundgaard Andersen, Lars Hulgård

View Journal | Current Issue | Register

Occasional Paper

The Occasional Paper series was published by International Development Studies (IDS) at Roskilde University between 1990 and 2006, and was closely linked to the PhD programme on 'Political and Cultural Institutions in Development'.

The issues included in the series are organized thematically, and their contents consist in papers presented to the week-long intensive researcher training courses around which the PhD programme was structured.

View Journal | Current Issue | Register

Spor - et tidsskrift for universitetspædagogik

Tidsskriftet SPOR

 

Tidsskriftet SPOR blev udgivet af UniPæd, LICS (Language and Intercultural Communication and Services) og AIT(Akademisk IT) ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning (PAES) ved RUC mellem 2013 og 2014.

Tidsskriftet satte fokus på universitetspædagogiske emner, det være sig teoretiske, praktiske, empiriske eller politiske emner.

Artiklerne er gennemlæst og godkendt af et panel hos SPOR, men der er ikke nødvendigvis tale om fuldt færdige artikler. SPOR udgav også arbejdspairer og mere ufærdige manuskripter.

Tidsskriftet ophørte med at komme i 2015.

View Journal | Current Issue | Register

Computer Science Research Report

View Journal | Current Issue | Register

RUCnyt

View Journal | Current Issue | Register

Old site of Nordic Journal of Working Life Studies

NJWLS er flyttet til https://tidsskrift.dk/njwls
Denne side opdateres ikke længere

NJWLS has moved to https://tidsskrift.dk/njwls
This page is no longer up to date

View Journal | Current Issue | Register

PDC

View Journal | Current Issue | Register

Skriftserie for Center For Arbejdslivsforskning (CAF)

Her finder du nogle af de rapporter og artikler, som er skrevet af forskere tilknyttet Center For Arbejdslivsforskning på Roskilde Universitet. Publikationerne er gratis og bliver uploadet løbende. Det er ikke nødvendigt at logge ind.
Du finder alle publikationer herunder - klik på titlen for at hente publikationen som PDf-fil.

2015

No. 1, 2015

Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev
Denne rapport er udarbejdet som et led i phd-projektet: Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær blandt bygningsarbejdere. Rapporten er udarbejdet for at klargøre resultater af det workshopforløb, der foregik som den sidste empiriske fase i projektet. I rapporten fokuseres på en række perspektiver der potentielt kan være med til at forbedre mulighederne for at tage hensyn til kroppen i bygningsarbejde.
 

2014

No. 3, 2014

Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev
Rapporten beskæftiger sig med spørgsmålet om hvordan fordelingen af arbejdet i byggesjakket foregår, og hvorvidt denne fordeling har negativ betydning for den fysiske belastning, og de smerter som bygningsarbejdere oplever. Rapporten reviderer vores hidtidige forståelser af de demokratiske processer i byggesjakket, og peger bl.a. på, at der bør gøres indsatser i forhold til rum for diskussion af traditioner, normer, incitamentsstrukturer og tilgængeligheden af hjælpemidler både blandt arbejdere i sjakkene og i virksomhederne hvis man vil ændre de sociale og organisatoriske betingelser for at tage vare på kroppen.

No. 2, 2014

Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev
Muskel- og skeletbesvær blandt bygningsarbejdere er et udbredt og problematisk fænomen. En række strukturelle, organisatoriske, sociale og individuelle forhold som kan have betydning for hvor stor grad af smerter arbejderne oplever, og hvordan man som arbejder vælger at reagere på disse smerter. Rapporten tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse iblandt danske bygningsarbejdere og undersøger disse perspektiver. Rapporten peger blandt andet på, at der bør arbejdes systematisk med håndtering af smerter blandt bygningsarbejdere, at bygningsarbejdernes oplevelser af et stærkt arbejdsmiljøarbejde i virksomheden kan relateres til reducerede smerter.

No. 1, 2014

China is undergoing rapid economic and social development. China has in a few decades moved from a poor agricultural country to a middle income country. Precisely now it is in a period of time where the regulation of the relationship between workers and employers are finding its form. It is because of that extremely interesting to follow what will happen.

2013

No. 3, 2013

New Public Management – Konsekvenser for arbejdsmiljø og produktivitet
Annette Kamp, Pernille Hohnen, Helge Hvid, Vibeke Kristine Scheller
Hvordan påvirker New Public Management de ansattes psykiske arbejdsmiljø i den offentlige sektor? Og virker New Public Management efter sin formulerede hensigt, at skabe større produktivitet? Det er to centrale spørgsmål i denne rapport. Rapport er baseret på danske, nordiske og internationale studier indsamlet via en systematisk litteraturundersøgelse. Rapporten peger på, at det er svært at opnå økonomiske besparelser og en kvalitets- og produktivitetsstigning, ved etablering af markedsprincipper i den offentlige sektor. Yderligere bureaukratisering, personaleudskiftning, ringere motivation og arbejdsvilkår virker i modsat retning.

No. 2, 2013

 Arbejdslivets kvalitet er vigtig for produktivitetsudviklingen. Under de rette betingelser, kan arbejdspladsbaseret innovation have stor betydning for produktivitetsudviklingen. Dette nummer af skriftserien indeholder en kort omtale af offentlige initiativer taget i Finland, Norge og Sverige til at fremme arbejdspladsbaseret innovation. Skriftet afsluttes med en kortfattet diskussion af hvad Danmark kan lære af erfaringerne fra de øvrige nordiske lande.

No. 1, 2013

Tidstyring og mening i arbejdet – SystemDanmark
Projekt: Psykisk arbejdsmiljø mellem selvledelse og standardisering

Vibeke Kristine Scheller, Hilde Nybo Breum
Denne rapport er baseret på et studie af en stor dansk IT-virksomhed. Casestudiet har haft til formål at undersøge psykisk arbejdsmiljø, selvledelse og standardisering i IT-branchen. Det er ét af otte casestudier, som beskriver psykisk arbejdsmiljø, selvledelse og standardisering i forskellige brancher og virksomheder. Formålet var ydermere at undersøge, om der er specifikke udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, som kendetegner en stor IT-virksomhed. Rapporten skal ses i sammenhæng med litteraturstudiet Fra spagettiprogrammering til standardiserede moduler.

2012

No. 4, 2012

Working life – Shanghai/Scandinavia - A pilot project in Scandinavian companies settled in Shanghai
Helge Hvid, Agnete Meldgaard Hansen, Annette Kamp, Henrik Lund, Klaus T. Nielsen
The centre of the economy is moving eastward, and other players are entering the scene. That is why we now turn our attention to the east, and try to mirror ourselves in the Chinese tradition. There is an urgent need to investigate the similarities and differences and opportunities for mutual learning between the Scandinavian and Chinese tradition. What happens when a Scandinavian and a Chinese tradition of work – or what we call 'social working life' – meet?

No. 3, 2012

Fra spagettiprogrammering til standardiserede moduler : Standardisering og selvledelse i IT-arbejde i Danmark
Sidsel Lond Grosen
Rapporten diskuterer selvledelse i IT-branchen; Hvad er det for et billede der tegner sig af Selvledelse? og hvilke muligheder og begrænsninger giver det de ansatte for egentlig indflydelse i det daglige arbejder og over de rammer, der definerer indhold og arbejdsvilkår? Herefter vil den se på standardisering i IT-arbejdet; Hvad er det for en udvikling vi ser og hvordan påvirker den arbejdet? Endelig vil rapporten med afsæt i de foregående afsnit diskutere den skitserede udvikling og samspillet mellem selvledelse og standardisering i IT-arbejdet. – Har arbejdet fuldstændigt ændret sig? hvad er IT-arbejde i dag? og hvilke muligheder giver det ansatte og ledere for at orientere sig? Rapporten bygger på et litteraturstudie og interview med nøglepersoner i PROSA og DI-TEK.

No. 2, 2012

Psykisk arbejdsmiljø mellem selvledelse og standardisering i danske banker.
Sidsel Lond Grosen , Ole Hinz, Helge Hvid
 Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, hvordan selvledelse og standardisering kan gennemføres, således at det bidrager til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Rapporten ser på, hvordan danske banker kan arbejde med standarder på måder, der forholder sig til, at standardisering griber dybt ind i arbejdets kerne. Det har konsekvenser for både udviklingen af de ansattes faglighed og for den ydelse bankerne sælger.

No. 1, 2012

Involvement Without Participation? : (Mis-)Managing the Psychosocial Working Environment in a Knowledge-Intensive Organisation
Peter Olsén
This article presents a case study of a knowledge-intensive company that launched a 2-year project to improve their psychosocial working environment. All parties agreed on the project, and the methods used aimed to promote the involvement of the employees. Surprisingly, the psychosocial working environment did not improve; on the contrary, it deteriorated. The article highlights cultural and structural obstacles to the process, including an inadequate understanding of organisational learning and a narrow focus on market and competition. The endeavours did not consistently increase delegation and participation. In order to develop a more sustainable and viable psychosocial working environment, a broader and more democratic notion of organisational learning and managing is proposed.

View Journal | Current Issue | Register

Filosofi og videnskabsteori på Roskilde Universitetscenter, 1. række: Enkeltpublikationer

View Journal | Current Issue | Register

Filosofi og videnskabsteori på Roskilde Universitetscenter, 2. række: Samlinger

View Journal | Current Issue | Register

Filosofi og videnskabsteori på Roskilde Universitetscenter, 3. række: Preprints og reprints

View Journal | Current Issue | Register

Polyphonie – linguistique et littéraire

View Journal | Current Issue | Register

Pré-textes franco-danois

View Journal | Current Issue | Register

ENSPAC Research Papers on Transitions to a Green Economy

View Journal | Current Issue | Register

Småskrifter fra Cønk

View Journal | Current Issue | Register

Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek

View Journal | Current Issue | Register